Vyhledávání


Sovětské střepinové vesty „Broněžilety“ používané v období války v Afghánistánu 1979 – 1989

09.02.2010 20:20

Autorem článku je příslušník 18 GvMSD.

Zdroje informací:

 

  1. Server www.palba.cz se svolením autora tamního článku ze kterého jsem také čerpal
  2. Server https://www.red-alliance.net
  3. Server https://ra.spetsnaz.su/
  4. Soukromá sbírka fotek převážně z aukčních portálů kde bylo toto zboží nabízeno

 

Úvod: Níže předložený výčet není rozhodně vyčerpávající, jsem si jist že při podrobnějším studiu naleznete další informace. Tento přehled představuje používané typy od 6B1 až po typ 6B4. O zavedení 6B5 ve výzbroji vojsk SSSR v Afghánistánu nejsou žádné relevantní informace, tedy jsem ji do výčtu nezahrnoval. Doufám že čas který sem nad tímto strávil se pozitivně odrazí na stále lepší a lepší dobové vizáži naší 18. GvMSD.

 

 

6Б1- 6B1

První vesta Sovětské armády, přijatá už v roce 1957. Byl vyroben jen malý počet kusů v řádu >1500 a uskladněn. Jako výstroj sovětské armády ve válce v Afgánistánu byla zavedena hned po začátku bojů. Materiálem jsou šestihranné destičky z hliníkové slitiny (uspořádání ne nepodobné rybím šupinám) v keprové tkanině. Je uváděno, že tato vesta měla být schopna zastavit střelu z PPSh ze vzdálenosti 50 m a dále chránit uživatele před střepinami.

 

https://www.palba.cz/viewtopic.php?t=2667

https://ra.spetsnaz.su/wiki/6B1

 

 

 

6Б2-6B2

 roce 1979, poté co byly existující „broněžilety“ 6B1 označeny jako nedostatečné, byl sovětský svaz donucen vyvinout novou efektivní vestu pro ochranu vojáka v poli. Pro vývoj této vesty byly využity poznatky z vývoje vesty ZhZT-71 vyvinuté pro KGB (resp. Dnešní OMON). První dávka vest byla zaslána do Afghánistánu v roce 1981 a byla s úspěchem přijata. Vesty byly nošeny po celou dobu konfliktu avšak často jejich místo zaujaly novější 6Б3-6B3. Vesta 6Б2-6B2 obsahuje částečně se překrývající čtvercové 1,25 mm tlusté titanové destičky které jsou v aramidové tkanině s vysokou balistickou odolností. Třida odolnosti 2, pistole 5m, AKM 600m, 1g střepina 700m/s.

 

 

 

https://ra.spetsnaz.su/wiki/6B2

https://www.palba.cz/viewtopic.php?t=2667  

 

 

6Б3-6B3

Tato vesta byla společně s 6B4 přijata v roce 1985 jako těžká vesta (12kg), vysoké ochrany. Typ 6B3 má vložky titanové, viz tloušťka panelu na přední a v zádové polovině vesty.

 


 


https://ra.spetsnaz.su/wiki/6B3

https://www.palba.cz/viewtopic.php?t=2667

 

 

 

6Б4-6B4Tato vesta byla společně s 6B3 přijata v roce 1985 jako těžká vesta (12kg), vysoké ochrany. Typ 6B4 má vložky keramické, na zádech dle typu odolnosti možno keramické nebo titanové.

                    

 

https://ra.spetsnaz.su/wiki/6B4

https://www.palba.cz/viewtopic.php?t=2667